شیشه پنجره راباران شست ازدل من چه کسی نقش توراخواهدشست؟ آسما ...

شیشه پنجره راباران شست ازدل من چه کسی نقش توراخواهدشست؟ آسما ...
حسرت

هیچ میدونی ؟؟
این ربات : TGPSBOT
روزانه بسیاری از هموطن هامون رو با هم آشنا می کنه !!
رایگان هست ؛ همین الان عضو شو !!
تیمور حسن زاده
تیمور حسن زاده
دختر | سن : 20 | محبوبیت : 1
شهر : اسدآباد
adata
adata
دختر | سن : 16 | محبوبیت : 2
شهر : تهران
Mohadese
Mohadese
دختر | سن : 18 | محبوبیت : 0
شهر : اشتهارد
شیشه پنجره راباران شست
ازدل من
چه کسی نقش توراخواهدشست؟
آسمان سربی رنگ
من درون قفس سرداتاقم دلتنگ
می پردمرغ نگاهم تادور
وای،باران
باران

حمیدمصدق

ponyo
| |
تاریخ : 1397/07/29 | بازدید این مطلب : 36

شیشه پنجره راباران شست ازدل من چه کسی نقش توراخواهدشست؟ آسمان سربی رنگ من درون قفس سرداتاقم دلتنگ می پردمرغ نگاهم تادور وای،باران باران حمیدمصدق ponyo | |