پُل مارنان نام پلی در شهر اصفهان واقع در خیابان مطهری وبین پ ...

پُل مارنان نام پلی در شهر اصفهان واقع در خیابان مطهری وبین پ ...
مردم اصفهان

هیچ میدونی ؟؟
این ربات : TGPSBOT
روزانه بسیاری از هموطن هامون رو با هم آشنا می کنه !!
رایگان هست ؛ همین الان عضو شو !!
N
N
دختر | سن : 84 | محبوبیت : 1
شهر : اصفهان
Tara
Tara
دختر | سن : 15 | محبوبیت : 3
شهر : تهران
??
??
دختر | سن : 25 | محبوبیت : 6
شهر : رشت
پُل مارنان نام پلی در شهر اصفهان واقع در خیابان مطهری وبین پل فلزی و پل وحید است
این پل در اصل ماربین نام داشته‌است که خود ماربین دیگرگون شده «مهربین» از فرهنگ اوستایی است


تاریخ : 1397/09/22 | بازدید این مطلب : 18

پُل مارنان نام پلی در شهر اصفهان واقع در خیابان مطهری وبین پل فلزی و پل وحید است این پل در اصل ماربین نام داشته‌است که خود ماربین دیگرگون شده «مهربین» از فرهنگ اوستایی است