پُل مارنان نام پلی در شهر اصفهان واقع در خیابان مطهری وبین پ ...

پُل مارنان نام پلی در شهر اصفهان واقع در خیابان مطهری وبین پ ...
مردم اصفهان

هیچ میدونی ؟؟
این ربات : TGPSBOT
روزانه بسیاری از هموطن هامون رو با هم آشنا می کنه !!
رایگان هست ؛ همین الان عضو شو !!
S S
S S
دختر | سن : 42 | محبوبیت : 5
شهر : مریوان
مهتاب
مهتاب
دختر | سن : 15 | محبوبیت : 9
شهر : قم
?F.Fḁṝḧḁḓḯḁṅ :(
?F.Fḁṝḧḁḓḯḁṅ :(
دختر | سن : 14 | محبوبیت : 10
شهر : بابل
پُل مارنان نام پلی در شهر اصفهان واقع در خیابان مطهری وبین پل فلزی و پل وحید است
این پل در اصل ماربین نام داشته‌است که خود ماربین دیگرگون شده «مهربین» از فرهنگ اوستایی است


تاریخ : 1397/05/28 | بازدید این مطلب : 13

پُل مارنان نام پلی در شهر اصفهان واقع در خیابان مطهری وبین پل فلزی و پل وحید است این پل در اصل ماربین نام داشته‌است که خود ماربین دیگرگون شده «مهربین» از فرهنگ اوستایی است