🔵گودرز حبیبی: آقای افتخاری! وقتی فهمیدی در باشگاهت مهر جعل ش ...

EsteghlalPage

هیچ میدونی ؟؟
این ربات : TGPSBOT
روزانه بسیاری از هموطن هامون رو با هم آشنا می کنه !!
رایگان هست ؛ همین الان عضو شو !!
☞ ĂŢêňĂ❦
☞ ĂŢêňĂ❦
دختر | سن : 17 | محبوبیت : 27
شهر : قائم شهر
Bita?
Bita?
دختر | سن : 16 | محبوبیت : 6
شهر : تهران
❤پـرنـسـس نـازنـازی❤
❤پـرنـسـس نـازنـازی❤
دختر | سن : 17 | محبوبیت : 9
شهر : اصفهان
🔵گودرز حبیبی: آقای افتخاری! وقتی فهمیدی در باشگاهت مهر جعل شده چرا اجازه می‌دهی همان افراد کار کنند؟

🔹 متأسفانه 5 ماه است من را روی هوا نگه داشته‌اند؛وقتی فهمیدم با عنایتی فقط یک تماس گرفته‌اند و او را به عنوان مربی امید معرفی کردند، متوجه شدم که در اینجا سر کار هستم!
🔹تمام این بدبختی‌ها در آکادمی زیر سر توفیقی و ورمزیار است . دست این آقایان در یک کاسه است و هر کاری که بخواهند، انجام می‌دهند.
🔹سوال من از افتخاری این است که وقتی شما خودت تأیید کردی که در زمان این آقایان در آکادمی مهر جعل شده و آن اتفاقات در هیأت فوتبال رخ داده است، چرا اجازه می‌دهی این نفرات در باشگاه و آکادمی استقلال کار کنند.

🆔 @EsteghlalPage
تاریخ : 1397/09/19 | بازدید این مطلب : 10

🔵گودرز حبیبی: آقای افتخاری! وقتی فهمیدی در باشگاهت مهر جعل شده چرا اجازه می‌دهی همان افراد کار کنند؟ 🔹 متأسفانه 5 ماه است من را روی هوا نگه داشته‌اند؛وقتی فهمیدم با عنایتی فقط یک تماس گرفته‌اند و او را به عنوان مربی امید معرفی کردند، متوجه شدم که در اینجا سر کار هستم! 🔹تمام این بدبختی‌ها در آکادمی زیر سر توفیقی و ورمزیار است . دست این آقایان در یک کاسه است و هر کاری که بخواهند، انجام می‌دهند. 🔹سوال من از افتخاری این است که وقتی شما خودت تأیید کردی که در زمان این آقایان در آکادمی مهر جعل شده و آن اتفاقات در هیأت فوتبال رخ داده است، چرا اجازه می‌دهی این نفرات در باشگاه و آکادمی استقلال کار کنند. 🆔 @EsteghlalPage