💐#حدیث💐 ☀️امام رضاعلیه السلام☀️ پيوند دوستى را با برادران دي ...

امام رضا علیه السلام

هیچ میدونی ؟؟
این ربات : TGPSBOT
روزانه بسیاری از هموطن هامون رو با هم آشنا می کنه !!
رایگان هست ؛ همین الان عضو شو !!
^...^
^...^
دختر | سن : 16 | محبوبیت : 4
شهر : خرم آباد
ارزو
ارزو
دختر | سن : 18 | محبوبیت : 9
شهر : سمنان
esmaiel ef
esmaiel ef
دختر | سن : 32 | محبوبیت : 0
شهر : سامان
💐#حدیث💐
☀️امام رضاعلیه السلام☀️
پيوند دوستى را با برادران دينى خود محكم سازيد ، زیرا ایشان توشه دنيا و آخرت هستند. مگر نشنيدهايد كه خداوند در قرآن شريف به تاثّر دوزخیان در قيامت اشاره كرده و
فرموده: در اين روز سخت نه شفيعى داريم نه دوستی كه در كارمان همّت گمارد

طبرسی۱۳۷۷؛ج۳ص۱۶۳📚
شعرا آیه۱۰۰و۱۰۱📚
🌺علّت آن كه در آیه مزبور "شافعين" به صورت جمع و"صديق" به صورت مفرد آمده آن است كه شفاعت كنندگان بسيارند مانند انبيا، اوصيا،فرشتگان ولى #دوست_راستين كم است. ممکن است كه مراد از "صديق"دوستان باشد
@ImamRezaAS
تاریخ : 1397/08/25 | بازدید این مطلب : 10

💐#حدیث💐 ☀️امام رضاعلیه السلام☀️ پيوند دوستى را با برادران دينى خود محكم سازيد ، زیرا ایشان توشه دنيا و آخرت هستند. مگر نشنيدهايد كه خداوند در قرآن شريف به تاثّر دوزخیان در قيامت اشاره كرده و فرموده: در اين روز سخت نه شفيعى داريم نه دوستی كه در كارمان همّت گمارد طبرسی۱۳۷۷؛ج۳ص۱۶۳📚 شعرا آیه۱۰۰و۱۰۱📚 🌺علّت آن كه در آیه مزبور "شافعين" به صورت جمع و"صديق" به صورت مفرد آمده آن است كه شفاعت كنندگان بسيارند مانند انبيا، اوصيا،فرشتگان ولى #دوست_راستين كم است. ممکن است كه مراد از "صديق"دوستان باشد @ImamRezaAS