🔵 دین محمدی :تا یک هفته دیگر طلبم را ندهید،شکایت می کنم 🔹 سی ...

esteghlalpage

هیچ میدونی ؟؟
این ربات : TGPSBOT
روزانه بسیاری از هموطن هامون رو با هم آشنا می کنه !!
رایگان هست ؛ همین الان عضو شو !!
👑شْْْْـْْْْ..آْْْْٓ..هْْْْْْ👸د
👑شْْْْـْْْْ..آْْْْٓ..هْْْْْْ👸د
دختر | سن : 18 | محبوبیت : 2
شهر : کرج
میلاد
میلاد
دختر | سن : 18 | محبوبیت : 0
شهر : زاهدان
?T.B?
?T.B?
دختر | سن : 17 | محبوبیت : 6
شهر : تهران
🔵 دین محمدی :تا یک هفته دیگر طلبم را ندهید،شکایت می کنم

🔹 سیروس دین محمدی به دنبال دریافت مطالباتش از استقلال است.او به باشگاه استقلال گفته اگر تا یک هفته دیگر مطالباتش پرداخت نشود ،مجبور به شکایت از استقلال است.

🔹بیش از یک سال از پیگیری های دین محمدی برای دریافت مطالباتش می گذرد اما او هنوز موفق به گرفتن طلبش از استقلال نشده است و همین مسئله سبب شده تا در صورت عدم پرداخت مطالباتش تا یک هفته آینده به دنبال شکایت از استقلال باشد.


🆔
تاریخ : 1397/05/28 | بازدید این مطلب : 4

🔵 دین محمدی :تا یک هفته دیگر طلبم را ندهید،شکایت می کنم 🔹 سیروس دین محمدی به دنبال دریافت مطالباتش از استقلال است.او به باشگاه استقلال گفته اگر تا یک هفته دیگر مطالباتش پرداخت نشود ،مجبور به شکایت از استقلال است. 🔹بیش از یک سال از پیگیری های دین محمدی برای دریافت مطالباتش می گذرد اما او هنوز موفق به گرفتن طلبش از استقلال نشده است و همین مسئله سبب شده تا در صورت عدم پرداخت مطالباتش تا یک هفته آینده به دنبال شکایت از استقلال باشد. 🆔