🔵 دین محمدی :تا یک هفته دیگر طلبم را ندهید،شکایت می کنم 🔹 سی ...

EsteghlalPage

هیچ میدونی ؟؟
این ربات : TGPSBOT
روزانه بسیاری از هموطن هامون رو با هم آشنا می کنه !!
رایگان هست ؛ همین الان عضو شو !!
Shirin
Shirin
دختر | سن : 15 | محبوبیت : 4
شهر : بهارستان
المیرا
المیرا
دختر | سن : 26 | محبوبیت : 7
شهر : تهران
Arusk
Arusk
دختر | سن : 28 | محبوبیت : 1
شهر : کازرون
🔵 دین محمدی :تا یک هفته دیگر طلبم را ندهید،شکایت می کنم

🔹 سیروس دین محمدی به دنبال دریافت مطالباتش از استقلال است.او به باشگاه استقلال گفته اگر تا یک هفته دیگر مطالباتش پرداخت نشود ،مجبور به شکایت از استقلال است.

🔹بیش از یک سال از پیگیری های دین محمدی برای دریافت مطالباتش می گذرد اما او هنوز موفق به گرفتن طلبش از استقلال نشده است و همین مسئله سبب شده تا در صورت عدم پرداخت مطالباتش تا یک هفته آینده به دنبال شکایت از استقلال باشد.


🆔 @EsteghlalPage
تاریخ : 1397/09/21 | بازدید این مطلب : 8

🔵 دین محمدی :تا یک هفته دیگر طلبم را ندهید،شکایت می کنم 🔹 سیروس دین محمدی به دنبال دریافت مطالباتش از استقلال است.او به باشگاه استقلال گفته اگر تا یک هفته دیگر مطالباتش پرداخت نشود ،مجبور به شکایت از استقلال است. 🔹بیش از یک سال از پیگیری های دین محمدی برای دریافت مطالباتش می گذرد اما او هنوز موفق به گرفتن طلبش از استقلال نشده است و همین مسئله سبب شده تا در صورت عدم پرداخت مطالباتش تا یک هفته آینده به دنبال شکایت از استقلال باشد. 🆔 @EsteghlalPage