خدایا : سه شنبه ها را جور دیگری دوست دارم؛ شاید به این دلیل ...

خدایا : سه شنبه ها را جور دیگری دوست دارم؛ شاید به این دلیل  ...
امام رضا علیه السلام

هیچ میدونی ؟؟
این ربات : TGPSBOT
روزانه بسیاری از هموطن هامون رو با هم آشنا می کنه !!
رایگان هست ؛ همین الان عضو شو !!
💪ℳً💪 ⒹⓈ
💪ℳً💪 ⒹⓈ
دختر | سن : 26 | محبوبیت : 2
شهر : سمنان
nrvone
nrvone
دختر | سن : 73 | محبوبیت : 1
شهر : گرگان
نازنین
نازنین
دختر | سن : 14 | محبوبیت : 9
شهر : تهران
خدایا :

سه شنبه ها را

جور دیگری دوست دارم؛

شاید به این دلیل که

ذکر این روز

"یاارحم الراحمین" است...

پس یقینا تو مهربانترین مهربانان هستی 🌸🍃

🌹
تاریخ : 1397/07/30 | بازدید این مطلب : 16

خدایا : سه شنبه ها را جور دیگری دوست دارم؛ شاید به این دلیل که ذکر این روز "یاارحم الراحمین" است... پس یقینا تو مهربانترین مهربانان هستی 🌸🍃 🌹