خدایا : سه شنبه ها را جور دیگری دوست دارم؛ شاید به این دلیل ...

خدایا : سه شنبه ها را جور دیگری دوست دارم؛ شاید به این دلیل  ...
امام رضا علیه السلام

هیچ میدونی ؟؟
این ربات : TGPSBOT
روزانه بسیاری از هموطن هامون رو با هم آشنا می کنه !!
رایگان هست ؛ همین الان عضو شو !!
Miss nasrin
Miss nasrin
دختر | سن : 22 | محبوبیت : 7
شهر : آزادشهر
Asal Mohammadi
Asal Mohammadi
دختر | سن : 18 | محبوبیت : 3
شهر : کرج
Behrad $$$$
Behrad $$$$
دختر | سن : 15 | محبوبیت : 6
شهر : تهران
خدایا :

سه شنبه ها را

جور دیگری دوست دارم؛

شاید به این دلیل که

ذکر این روز

"یاارحم الراحمین" است...

پس یقینا تو مهربانترین مهربانان هستی 🌸🍃

🌹
تاریخ : 1397/09/19 | بازدید این مطلب : 19

خدایا : سه شنبه ها را جور دیگری دوست دارم؛ شاید به این دلیل که ذکر این روز "یاارحم الراحمین" است... پس یقینا تو مهربانترین مهربانان هستی 🌸🍃 🌹