هرچه بکاریدهمان رابرداشت می کنیدهرچه بدهیدهمان رادریافت میکن ...

هرچه بکاریدهمان رابرداشت می کنیدهرچه بدهیدهمان رادریافت میکن ...
اسرار درون

هیچ میدونی ؟؟
این ربات : TGPSBOT
روزانه بسیاری از هموطن هامون رو با هم آشنا می کنه !!
رایگان هست ؛ همین الان عضو شو !!
♪♫•*¨*•.¸¸❤Paria ❤¸¸.•*¨*•♫♪
♪♫•*¨*•.¸¸❤Paria ❤¸¸.•*¨*•♫♪
دختر | سن : 15 | محبوبیت : 3
شهر : سمنان
❤
دختر | سن : 17 | محبوبیت : 4
شهر : تهران
.
.
دختر | سن : 34 | محبوبیت : 7
شهر :
هرچه بکاریدهمان رابرداشت می کنیدهرچه بدهیدهمان رادریافت میکنید
نیازی نیست فکرکنیدچراکه عمل وعکس العملها اینجاخودکاراست
نفرت بورزید آنگاه ازشما متنفرخواهندشد
عشق بورزیدبه شماعشق خواهندورزید
این کارماست
تاریخ : 1397/09/19 | بازدید این مطلب : 25

هرچه بکاریدهمان رابرداشت می کنیدهرچه بدهیدهمان رادریافت میکنید نیازی نیست فکرکنیدچراکه عمل وعکس العملها اینجاخودکاراست نفرت بورزید آنگاه ازشما متنفرخواهندشد عشق بورزیدبه شماعشق خواهندورزید این کارماست