🌺عشق حالتی از بودن است 🌺عشق شما ،بیرون از وجودتان نیست. 🌺بلک ...

🌺عشق حالتی از بودن است 🌺عشق شما ،بیرون از وجودتان نیست. 🌺بلک ...
اسرار درون

هیچ میدونی ؟؟
این ربات : TGPSBOT
روزانه بسیاری از هموطن هامون رو با هم آشنا می کنه !!
رایگان هست ؛ همین الان عضو شو !!
:]ℳaede[:
:]ℳaede[:
دختر | سن : 16 | محبوبیت : 9
شهر : تهران
Haniye
Haniye
دختر | سن : 19 | محبوبیت : 2
شهر : قزوین
Khashayar Nazari
Khashayar Nazari
دختر | سن : 40 | محبوبیت : 0
شهر : بابل
🌺عشق حالتی از بودن است
🌺عشق شما ،بیرون از وجودتان نیست.
🌺بلکه در اعماق وجودتان است..
🌺هرگز از دست نمیرود و شما را ترک نمیکند .. !!!
روزتون سراسر عشق انرژی شادی و فرکانس بالا

🆔
تاریخ : 1397/05/26 | بازدید این مطلب : 14

🌺عشق حالتی از بودن است 🌺عشق شما ،بیرون از وجودتان نیست. 🌺بلکه در اعماق وجودتان است.. 🌺هرگز از دست نمیرود و شما را ترک نمیکند .. !!! روزتون سراسر عشق انرژی شادی و فرکانس بالا 🆔