🗣 كانالي مملو از كوبنده ترين و تكان دهنده ترين سخنان كوتاه ب ...

🗣 كانالي مملو از كوبنده ترين و تكان دهنده ترين سخنان كوتاه ب ...
😄 خنده آباد 😄

هیچ میدونی ؟؟
این ربات : TGPSBOT
روزانه بسیاری از هموطن هامون رو با هم آشنا می کنه !!
رایگان هست ؛ همین الان عضو شو !!
۰۰۰۰
۰۰۰۰
دختر | سن : 14 | محبوبیت : 4
شهر : آبادان
با احساس
با احساس
دختر | سن : 30 | محبوبیت : 6
شهر : شیراز
اتنا
اتنا
دختر | سن : 14 | محبوبیت : 0
شهر : تهران
🗣 كانالي مملو از كوبنده ترين و تكان دهنده ترين سخنان كوتاه بزرگان تاريخ ، سخناني از جنس تحول و بيداري .......

معتبرترين كانال سخن 👌


لينك عضويت👇

تاریخ : 1397/09/19 | بازدید این مطلب : 48

🗣 كانالي مملو از كوبنده ترين و تكان دهنده ترين سخنان كوتاه بزرگان تاريخ ، سخناني از جنس تحول و بيداري ....... معتبرترين كانال سخن 👌 لينك عضويت👇