شب افتاده ست و در تالاب ِ من دیرى ست كه در خوابند آن نیلوفر ...

شب افتاده ست و در تالاب ِ من دیرى ست كه در خوابند آن نیلوفر  ...
کانال صرفا جهت اطلاع

هیچ میدونی ؟؟
این ربات : TGPSBOT
روزانه بسیاری از هموطن هامون رو با هم آشنا می کنه !!
رایگان هست ؛ همین الان عضو شو !!
S
S
دختر | سن : 25 | محبوبیت : 13
شهر : تهران
Ŋåşim
Ŋåşim
دختر | سن : 20 | محبوبیت : 32
شهر : مشهد
...
...
دختر | سن : 19 | محبوبیت : 1
شهر : تهران
شب افتاده ست و در تالاب ِ من
دیرى ست كه در خوابند آن نیلوفر آبی
و ماهی ها ،پرستوها ٬بیا امشب
كه بس تاریک و تنهایم ...!

شب بخیرتاریخ : 1397/05/29 | بازدید این مطلب : 14

شب افتاده ست و در تالاب ِ من دیرى ست كه در خوابند آن نیلوفر آبی و ماهی ها ،پرستوها ٬بیا امشب كه بس تاریک و تنهایم ...! شب بخیر