همه اومدن پای کار تمام مشکل این جماعت اینه که منافع دنیوی شو ...

همه اومدن پای کار تمام مشکل این جماعت اینه که منافع دنیوی شو ...
ســـورنا 🕶

هیچ میدونی ؟؟
این ربات : TGPSBOT
روزانه بسیاری از هموطن هامون رو با هم آشنا می کنه !!
رایگان هست ؛ همین الان عضو شو !!
مينا
مينا
دختر | سن : 18 | محبوبیت : 2
شهر : تربت حیدریه
Nasi
Nasi
دختر | سن : 33 | محبوبیت : 4
شهر : ماكو
Leila T
Leila T
دختر | سن : 13 | محبوبیت : 26
شهر : تهران
همه اومدن پای کار
تمام مشکل این جماعت اینه که منافع دنیوی شون در سایه حکومت دینی نابود شده...
جنگ_احزاب

تاریخ : 1397/09/21 | بازدید این مطلب : 28

همه اومدن پای کار تمام مشکل این جماعت اینه که منافع دنیوی شون در سایه حکومت دینی نابود شده... جنگ_احزاب