سیاره ما دیگر نیازی به آدمهای موفق ندارد، این سیاره به شدت ن ...

سیاره ما دیگر نیازی به آدمهای موفق ندارد، این سیاره به شدت ن ...
کاف

هیچ میدونی ؟؟
این ربات : TGPSBOT
روزانه بسیاری از هموطن هامون رو با هم آشنا می کنه !!
رایگان هست ؛ همین الان عضو شو !!
Sara
Sara
دختر | سن : 23 | محبوبیت : 34
شهر : شیراز
Sina
Sina
دختر | سن : 50 | محبوبیت : 3
شهر : دلفان
Qzwl^_^
Qzwl^_^
دختر | سن : 23 | محبوبیت : 7
شهر : اصفهان
سیاره ما دیگر نیازی به آدمهای موفق ندارد، این سیاره به شدت نیازمند افراد ”صلح جو، درمانگر، ناجی، قصه گو و عاشق“ است.


👤دالای لاما
cargo
تاریخ : 1397/05/23 | بازدید این مطلب : 15

سیاره ما دیگر نیازی به آدمهای موفق ندارد، این سیاره به شدت نیازمند افراد ”صلح جو، درمانگر، ناجی، قصه گو و عاشق“ است. 👤دالای لاما cargo