سیاره ما دیگر نیازی به آدمهای موفق ندارد، این سیاره به شدت ن ...

سیاره ما دیگر نیازی به آدمهای موفق ندارد، این سیاره به شدت ن ...
کاف

هیچ میدونی ؟؟
این ربات : TGPSBOT
روزانه بسیاری از هموطن هامون رو با هم آشنا می کنه !!
رایگان هست ؛ همین الان عضو شو !!
?احAhMaDمد?
?احAhMaDمد?
دختر | سن : 26 | محبوبیت : 5
شهر : تهران
Reyhan
Reyhan
دختر | سن : 17 | محبوبیت : 2
شهر : تهران
S M
S M
دختر | سن : 28 | محبوبیت : 1
شهر : شیراز
سیاره ما دیگر نیازی به آدمهای موفق ندارد، این سیاره به شدت نیازمند افراد ”صلح جو، درمانگر، ناجی، قصه گو و عاشق“ است.


👤دالای لاما
Cargo @kafiha
تاریخ : 1397/09/24 | بازدید این مطلب : 31

سیاره ما دیگر نیازی به آدمهای موفق ندارد، این سیاره به شدت نیازمند افراد ”صلح جو، درمانگر، ناجی، قصه گو و عاشق“ است. 👤دالای لاما Cargo @kafiha