❁﷽❁ 🌙ماه زیبـاے خـــدا آهـنگ رفتـن ڪرده اے 💚جـامہ سبــز سفــ ...

❁﷽❁ 🌙ماه زیبـاے خـــدا آهـنگ رفتـن ڪرده اے 💚جـامہ سبــز سفــ ...
تبریز خبـــرلری ✔️

هیچ میدونی ؟؟
این ربات : TGPSBOT
روزانه بسیاری از هموطن هامون رو با هم آشنا می کنه !!
رایگان هست ؛ همین الان عضو شو !!
???? ???????
???? ???????
دختر | سن : 12 | محبوبیت : 6
شهر : خرمشهر
mâřýâm
mâřýâm
دختر | سن : 23 | محبوبیت : 1
شهر : مشهد
توضیحات : تنها😊
nēda
nēda
دختر | سن : 22 | محبوبیت : 18
شهر : تبریز
❁﷽❁
🌙ماه زیبـاے خـــدا آهـنگ رفتـن ڪرده اے
💚جـامہ سبــز سفــر بر قامٺـــُ و تَـن ڪرده اے

الوداع ماه خدا💔
یادٺ‌بماند سال‌دگر وقٺ آمدنٺ
خبرےاز مسافر ما هم بیاورے

🌐
تاریخ : 1397/07/23 | بازدید این مطلب : 19

❁﷽❁ 🌙ماه زیبـاے خـــدا آهـنگ رفتـن ڪرده اے 💚جـامہ سبــز سفــر بر قامٺـــُ و تَـن ڪرده اے الوداع ماه خدا💔 یادٺ‌بماند سال‌دگر وقٺ آمدنٺ خبرےاز مسافر ما هم بیاورے 🌐