ایگناشویچ با ۳۸ سال و ۳۳۵ روز به مسن ترین بازیکن تاریخ روسیه ...

ایگناشویچ با ۳۸ سال و ۳۳۵ روز به مسن ترین بازیکن تاریخ روسیه ...
کانال ورزش

هیچ میدونی ؟؟
این ربات : TGPSBOT
روزانه بسیاری از هموطن هامون رو با هم آشنا می کنه !!
رایگان هست ؛ همین الان عضو شو !!
?
?
دختر | سن : 20 | محبوبیت : 8
شهر : بیرجند
فقط الله
فقط الله
دختر | سن : 70 | محبوبیت : 7
شهر : مریوان
😎
😎
دختر | سن : 26 | محبوبیت : 2
شهر : تهران
ایگناشویچ با ۳۸ سال و ۳۳۵ روز به مسن ترین بازیکن تاریخ روسیه در رقابت های جام جهانی تبدیل شد.
eh
💯 🤖
تاریخ : 1397/09/21 | بازدید این مطلب : 23

ایگناشویچ با ۳۸ سال و ۳۳۵ روز به مسن ترین بازیکن تاریخ روسیه در رقابت های جام جهانی تبدیل شد. eh 💯 🤖