‼️ #طوفان در راه تهران است ‼️ 🔴 #برف و #سیل غیرمنتظره بهاری ...

🌏 عجایب جهان 🌏

هیچ میدونی ؟؟
این ربات : TGPSBOT
روزانه بسیاری از هموطن هامون رو با هم آشنا می کنه !!
رایگان هست ؛ همین الان عضو شو !!
ati???
ati???
دختر | سن : 76 | محبوبیت : 5
شهر : الیگودرز
N.H
N.H
دختر | سن : 68 | محبوبیت : 5
شهر : تهران
?
?
دختر | سن : 18 | محبوبیت : 5
شهر : بهارستان
‼️ #طوفان در راه تهران است ‼️

🔴 #برف و #سیل غیرمنتظره بهاری کشور را فرامیگیرد 🔴

🔴 بازگشت سرمای زمستان تا چند روز دیگر 🔴

🔔 #هشدار جدی به کشاورزان

⛈ هواشناسی استان خود را دنبال کنید👇👇
تاریخ : 1397/09/18 | بازدید این مطلب : 117

‼️ #طوفان در راه تهران است ‼️ 🔴 #برف و #سیل غیرمنتظره بهاری کشور را فرامیگیرد 🔴 🔴 بازگشت سرمای زمستان تا چند روز دیگر 🔴 🔔 #هشدار جدی به کشاورزان ⛈ هواشناسی استان خود را دنبال کنید👇👇