🚨دقایقی قبل/یک دستگاه خودرو ام وی ام به هنگام حرکت به طرف می ...

🚨دقایقی قبل/یک دستگاه خودرو ام وی ام به هنگام حرکت به طرف می ...
تبریز خبـــرلری ✔️

هیچ میدونی ؟؟
این ربات : TGPSBOT
روزانه بسیاری از هموطن هامون رو با هم آشنا می کنه !!
رایگان هست ؛ همین الان عضو شو !!
نفس
نفس
دختر | سن : 17 | محبوبیت : 2
شهر : تهران
Z.Usefi
Z.Usefi
دختر | سن : 22 | محبوبیت : 1
شهر : بافق
Nazanin D
Nazanin D
دختر | سن : 18 | محبوبیت : 2
شهر : تهران
🚨دقایقی قبل/یک دستگاه خودرو ام وی ام به هنگام حرکت به طرف میدان آذربایجان، از مسیر منحرف و پس از برخورد به رفیوژ میانی و در نهایت پس از برخورد با تانکر حامل سوخت متوقف شد


تاریخ : 1397/05/28 | بازدید این مطلب : 12

🚨دقایقی قبل/یک دستگاه خودرو ام وی ام به هنگام حرکت به طرف میدان آذربایجان، از مسیر منحرف و پس از برخورد به رفیوژ میانی و در نهایت پس از برخورد با تانکر حامل سوخت متوقف شد ‌