🚨دقایقی قبل/یک دستگاه خودرو ام وی ام به هنگام حرکت به طرف می ...

🚨دقایقی قبل/یک دستگاه خودرو ام وی ام به هنگام حرکت به طرف می ...
تبریز خبـــرلری ✔️

هیچ میدونی ؟؟
این ربات : TGPSBOT
روزانه بسیاری از هموطن هامون رو با هم آشنا می کنه !!
رایگان هست ؛ همین الان عضو شو !!
Marjan
Marjan
دختر | سن : 17 | محبوبیت : 9
شهر : اصفهان
Fariba
Fariba
دختر | سن : 27 | محبوبیت : 0
شهر : اسدآباد
♡
دختر | سن : 21 | محبوبیت : 16
شهر : تهران
🚨دقایقی قبل/یک دستگاه خودرو ام وی ام به هنگام حرکت به طرف میدان آذربایجان، از مسیر منحرف و پس از برخورد به رفیوژ میانی و در نهایت پس از برخورد با تانکر حامل سوخت متوقف شد


تاریخ : 1397/09/21 | بازدید این مطلب : 18

🚨دقایقی قبل/یک دستگاه خودرو ام وی ام به هنگام حرکت به طرف میدان آذربایجان، از مسیر منحرف و پس از برخورد به رفیوژ میانی و در نهایت پس از برخورد با تانکر حامل سوخت متوقف شد ‌