درصد کمی از انسانها نود سال عمر می‌کنند مابقی یک سال را نود ...

درصد کمی از انسانها نود سال عمر می‌کنند مابقی یک سال را نود  ...
انسانم آرزوست

هیچ میدونی ؟؟
این ربات : TGPSBOT
روزانه بسیاری از هموطن هامون رو با هم آشنا می کنه !!
رایگان هست ؛ همین الان عضو شو !!
T...p👑
T...p👑
دختر | سن : 19 | محبوبیت : 0
شهر : تبریز
حمیدرضاایدی.hmttj
حمیدرضاایدی.hmttj
دختر | سن : 16 | محبوبیت : 0
شهر : بابل
آرمیتا
آرمیتا
دختر | سن : 20 | محبوبیت : 4
شهر : خرمشهر
درصد کمی از انسانها
نود سال عمر می‌کنند
مابقی یک سال را
نود بار تکرار می کنند ...

چاپلین

💢
تاریخ : 1397/05/28 | بازدید این مطلب : 18

درصد کمی از انسانها نود سال عمر می‌کنند مابقی یک سال را نود بار تکرار می کنند ... چاپلین 💢