دخترا: مامان این لباسم قشنگه: -آره خیلی قشنگه -دروغ نگو ماما ...

😄 خنده آباد 😄

هیچ میدونی ؟؟
این ربات : TGPSBOT
روزانه بسیاری از هموطن هامون رو با هم آشنا می کنه !!
رایگان هست ؛ همین الان عضو شو !!
a ar
a ar
دختر | سن : 37 | محبوبیت : 4
شهر : تهران
?☺a m ??
?☺a m ??
دختر | سن : 18 | محبوبیت : 1
شهر : تهران
....
....
دختر | سن : 40 | محبوبیت : 0
شهر : بندرعباس
دخترا:
مامان این لباسم قشنگه:
-آره خیلی قشنگه
-دروغ نگو مامان قشنگ نیست
آجی جونم این لباسم قشنگه؟
-آره عزیزم خیلی خوشكله.
-تورو خدا؟؟؟ دروغ میگید. نه قشنگ نیست.

پسرا:
داداش این تیپم قشنگه؟
-نه حاجی ناموسن این تیپ بهت نمیاد عوضش كن.
-گوه نخور توچه میفهمى تیپ چیه؟؟ همینو میپوشم.😁😂😂

‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌


تاریخ : 1397/05/26 | بازدید این مطلب : 8

دخترا: مامان این لباسم قشنگه: -آره خیلی قشنگه -دروغ نگو مامان قشنگ نیست آجی جونم این لباسم قشنگه؟ -آره عزیزم خیلی خوشكله. -تورو خدا؟؟؟ دروغ میگید. نه قشنگ نیست. پسرا: داداش این تیپم قشنگه؟ -نه حاجی ناموسن این تیپ بهت نمیاد عوضش كن. -گوه نخور توچه میفهمى تیپ چیه؟؟ همینو میپوشم.😁😂😂 ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌