➕دلخوشی های کوچک یعنی یک لبخند در جواب نگاهت یعنی ذوق کودک ا ...

کلید موفقیت

هیچ میدونی ؟؟
این ربات : TGPSBOT
روزانه بسیاری از هموطن هامون رو با هم آشنا می کنه !!
رایگان هست ؛ همین الان عضو شو !!
....
....
دختر | سن : 23 | محبوبیت : 8
شهر : بجنورد
amin
amin
دختر | سن : 34 | محبوبیت : 0
شهر : اصفهان
Marziye MoGhadamخودم
Marziye MoGhadamخودم
دختر | سن : 55 | محبوبیت : 8
شهر : مشهد
➕دلخوشی های کوچک
یعنی یک لبخند در جواب نگاهت
یعنی ذوق کودک از توصیف کفش عیدش
دلخوشی های کوچک یعنی در عین همه نداشتنها
برگی را بگذاری در میان کتابهایت برای یادگاری
دلخوشی های کوچک یعنی جمع دوستانت…
یعنی امروز باز تو هستی
یعنی باز عقربه ساعت زندگی ات،
برای ۲۴ ساعت دیگر به راه افتاده اس
دلخوشی کوچک یعنی
چراغ هنوز روشن است…
زندگی
همین دلخوشی های کوچک است…
تاریخ : 1397/05/28 | بازدید این مطلب : 24

➕دلخوشی های کوچک یعنی یک لبخند در جواب نگاهت یعنی ذوق کودک از توصیف کفش عیدش دلخوشی های کوچک یعنی در عین همه نداشتنها برگی را بگذاری در میان کتابهایت برای یادگاری دلخوشی های کوچک یعنی جمع دوستانت… یعنی امروز باز تو هستی یعنی باز عقربه ساعت زندگی ات، برای ۲۴ ساعت دیگر به راه افتاده اس دلخوشی کوچک یعنی چراغ هنوز روشن است… زندگی همین دلخوشی های کوچک است…