نیایش صبحگاهی خدایا:آرامش درونمان را سپاس. خدایا:سلامتی جسمم ...

مبارکه سلام

هیچ میدونی ؟؟
این ربات : TGPSBOT
روزانه بسیاری از هموطن هامون رو با هم آشنا می کنه !!
رایگان هست ؛ همین الان عضو شو !!
M
M
دختر | سن : 28 | محبوبیت : 2
شهر : تبریز
...
...
دختر | سن : 18 | محبوبیت : 1
شهر : كهنوج
:-* Parmida :-*
:-* Parmida :-*
دختر | سن : 16 | محبوبیت : 20
شهر : تهران
نیایش صبحگاهی

خدایا:آرامش درونمان را سپاس.
خدایا:سلامتی جسممان را سپاس.
خدایا:آگاهی روز افزونمان را سپاس.

خدایا:دل پر تپشمان را سپاس.
خدایا:این لحظه را سپاس.
خدایا:قلب مهربانمان راسپاس.
خدایا:مکان مقدس را سپاس.

خدایا:دوستان خوبمان را سپاس.
خدایا:نفس پر انرژیمان را سپاس.
خدایا:موفقیت امروزمان را سپاس.
خدایا:شایستگیمان را سپاس.
خدایا:لیاقتمان را سپاس.
خدایا:با تو بودنمان را سپاس.

خدایا:تو را در همه حال سپاس.
به لطف خدا ما اشرف مخلوقاتیم
به لطف خدا ما تجلی روح خداییم
به لطف خدا ما عزیز در دانه ی آفرینشیم.
سلام
صبح زیباتون به خیر
┅┅🍃✿❀💜❀🍃✿┅┅
تاریخ : 1397/09/21 | بازدید این مطلب : 11

نیایش صبحگاهی خدایا:آرامش درونمان را سپاس. خدایا:سلامتی جسممان را سپاس. خدایا:آگاهی روز افزونمان را سپاس. خدایا:دل پر تپشمان را سپاس. خدایا:این لحظه را سپاس. خدایا:قلب مهربانمان راسپاس. خدایا:مکان مقدس را سپاس. خدایا:دوستان خوبمان را سپاس. خدایا:نفس پر انرژیمان را سپاس. خدایا:موفقیت امروزمان را سپاس. خدایا:شایستگیمان را سپاس. خدایا:لیاقتمان را سپاس. خدایا:با تو بودنمان را سپاس. خدایا:تو را در همه حال سپاس. به لطف خدا ما اشرف مخلوقاتیم به لطف خدا ما تجلی روح خداییم به لطف خدا ما عزیز در دانه ی آفرینشیم. سلام صبح زیباتون به خیر ┅┅🍃✿❀💜❀🍃✿┅┅