سخن بد می رنجاند اگر چه پوشش شوخی را بر قامتش بپوشانی و سخن ...

اسرار درون

هیچ میدونی ؟؟
این ربات : TGPSBOT
روزانه بسیاری از هموطن هامون رو با هم آشنا می کنه !!
رایگان هست ؛ همین الان عضو شو !!
شیطون ترین شیطونا
شیطون ترین شیطونا
دختر | سن : 99 | محبوبیت : 2
شهر : بروجن
توضیحات : تو فقط بیو بخون جووووون😈
Karina Najjary
Karina Najjary
دختر | سن : 11 | محبوبیت : 3
شهر : تهران
🎶🎧Anita🎧🎶
🎶🎧Anita🎧🎶
دختر | سن : 14 | محبوبیت : 7
شهر : تهران
سخن بد می رنجاند
اگر چه پوشش شوخی
را بر قامتش بپوشانی
و سخن نیک غم را می زداید
و شادی آفرین است
اگرچه از روی تعارف باشد
سعی کن
برای زبانت نگهبانی بگذاری
تا واژه هایت را انتخاب کند!

🆔
تاریخ : 1397/07/25 | بازدید این مطلب : 25

سخن بد می رنجاند اگر چه پوشش شوخی را بر قامتش بپوشانی و سخن نیک غم را می زداید و شادی آفرین است اگرچه از روی تعارف باشد سعی کن برای زبانت نگهبانی بگذاری تا واژه هایت را انتخاب کند! 🆔