سخن بد می رنجاند اگر چه پوشش شوخی را بر قامتش بپوشانی و سخن ...

اسرار درون

هیچ میدونی ؟؟
این ربات : TGPSBOT
روزانه بسیاری از هموطن هامون رو با هم آشنا می کنه !!
رایگان هست ؛ همین الان عضو شو !!
دخی
دخی
دختر | سن : 16 | محبوبیت : 3
شهر : تهران
Nazanin
Nazanin
دختر | سن : 22 | محبوبیت : 1
شهر : كرمان
M
M
دختر | سن : 19 | محبوبیت : 8
شهر : تبریز
توضیحات : عاشقتم خدا
سخن بد می رنجاند
اگر چه پوشش شوخی
را بر قامتش بپوشانی
و سخن نیک غم را می زداید
و شادی آفرین است
اگرچه از روی تعارف باشد
سعی کن
برای زبانت نگهبانی بگذاری
تا واژه هایت را انتخاب کند!

🆔
تاریخ : 1397/05/30 | بازدید این مطلب : 15

سخن بد می رنجاند اگر چه پوشش شوخی را بر قامتش بپوشانی و سخن نیک غم را می زداید و شادی آفرین است اگرچه از روی تعارف باشد سعی کن برای زبانت نگهبانی بگذاری تا واژه هایت را انتخاب کند! 🆔