هنگامی که دچار فشار روانی می شویم مغز و بدن شروع به تولید تر ...

هنگامی که دچار فشار روانی می شویم مغز و بدن شروع به تولید تر ...
اسرار درون

هیچ میدونی ؟؟
این ربات : TGPSBOT
روزانه بسیاری از هموطن هامون رو با هم آشنا می کنه !!
رایگان هست ؛ همین الان عضو شو !!
💞Mahsa💕
💞Mahsa💕
دختر | سن : 20 | محبوبیت : 4
شهر : تهران
....!!!!!??????......
....!!!!!??????......
دختر | سن : 14 | محبوبیت : 52
شهر : تهران
ڀڛږڭ ٹڸؤچ
ڀڛږڭ ٹڸؤچ
دختر | سن : 18 | محبوبیت : 2
شهر : بابل
هنگامی که دچار فشار روانی می شویم
مغز و بدن شروع به تولید ترکیبات شیمیایی خاصی می کند،
گریه کردن کمک می کند تا این ترکیبات شیمیایی که نیازی به آن نیست از بدن حذف گردند.

🆔
تاریخ : 1397/07/25 | بازدید این مطلب : 23

هنگامی که دچار فشار روانی می شویم مغز و بدن شروع به تولید ترکیبات شیمیایی خاصی می کند، گریه کردن کمک می کند تا این ترکیبات شیمیایی که نیازی به آن نیست از بدن حذف گردند. 🆔