🔹زيادى دقيق بودن كرايه هاى تاكسي خط مباركه_اصفهان بعضي از هم ...

🔹زيادى دقيق بودن كرايه هاى تاكسي خط مباركه_اصفهان بعضي از هم ...
مبارکه سلام

هیچ میدونی ؟؟
این ربات : TGPSBOT
روزانه بسیاری از هموطن هامون رو با هم آشنا می کنه !!
رایگان هست ؛ همین الان عضو شو !!
سپیده
سپیده
دختر | سن : 28 | محبوبیت : 72
شهر : همدان
فقط خدا
فقط خدا
دختر | سن : 19 | محبوبیت : 2
شهر : اسلامشهر
Ali
Ali
دختر | سن : 15 | محبوبیت : 2
شهر : سمنان
🔹زيادى دقيق بودن كرايه هاى تاكسي خط مباركه_اصفهان بعضي از همشهريان و رانندگان اين خط را دچار مشكل كرده!!

هنگام تعیین کرایه ها لطفا دقت بیشتری داشته باشید
تاریخ : 1397/08/23 | بازدید این مطلب : 36

🔹زيادى دقيق بودن كرايه هاى تاكسي خط مباركه_اصفهان بعضي از همشهريان و رانندگان اين خط را دچار مشكل كرده!! هنگام تعیین کرایه ها لطفا دقت بیشتری داشته باشید