مراسم عجیب تدفین هندوها ! دراین مراسم افراد مرده شان را شادی ...

مراسم عجیب تدفین هندوها ! دراین مراسم افراد مرده شان را شادی ...
🌏 عجایب جهان 🌏

هیچ میدونی ؟؟
این ربات : TGPSBOT
روزانه بسیاری از هموطن هامون رو با هم آشنا می کنه !!
رایگان هست ؛ همین الان عضو شو !!
Milad
Milad
دختر | سن : 15 | محبوبیت : 3
شهر : رباطكریم
Parastoo Salimi
Parastoo Salimi
دختر | سن : 21 | محبوبیت : 14
شهر : ورامین
?
?
دختر | سن : 22 | محبوبیت : 6
شهر : شیراز
مراسم عجیب تدفین هندوها !

دراین مراسم افراد مرده شان را شادی کنان درشهر میچرخانند و درنهایت درون گاوی میندازند و آتش میزنند.

🆔 📸
تاریخ : 1397/05/29 | بازدید این مطلب : 18

مراسم عجیب تدفین هندوها ! دراین مراسم افراد مرده شان را شادی کنان درشهر میچرخانند و درنهایت درون گاوی میندازند و آتش میزنند. 🆔 📸