🔸هر انرژی که از خودت ایجاد کنی مانند فریاد زدن در کوهستان عی ...

🔸هر انرژی که از خودت ایجاد کنی مانند فریاد زدن در کوهستان عی ...
اسرار درون

هیچ میدونی ؟؟
این ربات : TGPSBOT
روزانه بسیاری از هموطن هامون رو با هم آشنا می کنه !!
رایگان هست ؛ همین الان عضو شو !!
Mona
Mona
دختر | سن : 27 | محبوبیت : 43
شهر : تهران
🎀 /-\£€£€ 🎀
🎀 /-\£€£€ 🎀
دختر | سن : 26 | محبوبیت : 1
شهر : مشهد
فاطمه
فاطمه
دختر | سن : 35 | محبوبیت : 8
شهر : شیراز
🔸هر انرژی که از خودت ایجاد کنی مانند فریاد زدن در کوهستان
عیناً به خودت برمی گردد...

🔹انتخاب با توست
مثبت بخواهی یا منفی...

🔻پس مثبت فکر کن و عمل كن👌🏻 🌺🌹❤️


🆔
تاریخ : 1397/09/23 | بازدید این مطلب : 23

🔸هر انرژی که از خودت ایجاد کنی مانند فریاد زدن در کوهستان عیناً به خودت برمی گردد... 🔹انتخاب با توست مثبت بخواهی یا منفی... 🔻پس مثبت فکر کن و عمل كن👌🏻 🌺🌹❤️ 🆔