حواست_باشه‎ 🔸ارتعاشات وجودی تو تمام ابعاد کیهان را در برميگي ...

حواست_باشه‎ 🔸ارتعاشات وجودی تو تمام ابعاد کیهان را در برميگي ...
اسرار درون

هیچ میدونی ؟؟
این ربات : TGPSBOT
روزانه بسیاری از هموطن هامون رو با هم آشنا می کنه !!
رایگان هست ؛ همین الان عضو شو !!
?angry girl?
?angry girl?
دختر | سن : 16 | محبوبیت : 8
شهر : شیراز
-//staysh
-//staysh
دختر | سن : 18 | محبوبیت : 8
شهر : دماوند
....
....
دختر | سن : 18 | محبوبیت : 1
شهر : شیراز
حواست_باشه‎

🔸ارتعاشات وجودی تو تمام ابعاد کیهان را در برميگيرد
و اتفاقات و آدم هایی که تشابه ارتعاشی با تو دارند را جذب زندگی تو می کند...
این راز خلقت هست و قانون ارتعاش...

🆔
تاریخ : 1397/08/01 | بازدید این مطلب : 28

حواست_باشه‎ 🔸ارتعاشات وجودی تو تمام ابعاد کیهان را در برميگيرد و اتفاقات و آدم هایی که تشابه ارتعاشی با تو دارند را جذب زندگی تو می کند... این راز خلقت هست و قانون ارتعاش... 🆔