‏یادتونه اخیراً صهیونیستها لاف_در_غربت زدند که از هر فلان تع ...

‏یادتونه اخیراً صهیونیستها لاف_در_غربت زدند که از هر فلان تع ...
ســـورنا 🕶

هیچ میدونی ؟؟
این ربات : TGPSBOT
روزانه بسیاری از هموطن هامون رو با هم آشنا می کنه !!
رایگان هست ؛ همین الان عضو شو !!
 -
-
دختر | سن : 32 | محبوبیت : 13
شهر : تهران
👑شْْْْـْْْْ..آْْْْٓ..هْْْْْْ👸د
👑شْْْْـْْْْ..آْْْْٓ..هْْْْْْ👸د
دختر | سن : 18 | محبوبیت : 2
شهر : کرج
طراوت
طراوت
دختر | سن : 19 | محبوبیت : 11
شهر : مشهد
‏یادتونه اخیراً صهیونیستها لاف_در_غربت زدند که از هر فلان تعداد پاسدار چندتاشون جاسوس ما هستند؟ حالا بعد چند روز وزیر خودشونو به اتهام جاسوسی برای ایران دستگیر کردن!😜

kian abdollah

🆔
تاریخ : 1397/07/28 | بازدید این مطلب : 24

‏یادتونه اخیراً صهیونیستها لاف_در_غربت زدند که از هر فلان تعداد پاسدار چندتاشون جاسوس ما هستند؟ حالا بعد چند روز وزیر خودشونو به اتهام جاسوسی برای ایران دستگیر کردن!😜 kian abdollah 🆔