در کشتی باستان یکی باید مچ حریف مقابل را می گرفت و حريف نيز ...

در کشتی باستان یکی باید مچ حریف مقابل را می گرفت و حريف نيز  ...
🌏 عجایب جهان 🌏

هیچ میدونی ؟؟
این ربات : TGPSBOT
روزانه بسیاری از هموطن هامون رو با هم آشنا می کنه !!
رایگان هست ؛ همین الان عضو شو !!
Ali Khanali
Ali Khanali
دختر | سن : 40 | محبوبیت : 1
شهر : رئ
Sawri
Sawri
دختر | سن : 18 | محبوبیت : 12
شهر : تهران
Mehdi
Mehdi
دختر | سن : 15 | محبوبیت : 2
شهر : حاجی اباد
در کشتی باستان یکی باید مچ حریف مقابل را می گرفت و حريف نيز خود را آزاد می نمود.

ریشه لغت wrestle به معنای کشتی هم بر گرفته از wrest به معنای "با تکان و چرخش از جا کندن" است !

🆔 📸
تاریخ : 1397/07/25 | بازدید این مطلب : 22

در کشتی باستان یکی باید مچ حریف مقابل را می گرفت و حريف نيز خود را آزاد می نمود. ریشه لغت wrestle به معنای کشتی هم بر گرفته از wrest به معنای "با تکان و چرخش از جا کندن" است ! 🆔 📸