در کشتی باستان یکی باید مچ حریف مقابل را می گرفت و حريف نيز ...

در کشتی باستان یکی باید مچ حریف مقابل را می گرفت و حريف نيز  ...
🌏 عجایب جهان 🌏

هیچ میدونی ؟؟
این ربات : TGPSBOT
روزانه بسیاری از هموطن هامون رو با هم آشنا می کنه !!
رایگان هست ؛ همین الان عضو شو !!
ساحل نشین اشک...
ساحل نشین اشک...
دختر | سن : 21 | محبوبیت : 1
شهر : لردگان
[̲̲̅̅S̲̲̅̅k̲̲̅̅y̲̲̅̅.̲̲̅̅.̲̲̅̅
[̲̲̅̅S̲̲̅̅k̲̲̅̅y̲̲̅̅.̲̲̅̅.̲̲̅̅
دختر | سن : 17 | محبوبیت : 4
شهر : نور
پرستو
پرستو
دختر | سن : 16 | محبوبیت : 3
شهر : اصفهان
در کشتی باستان یکی باید مچ حریف مقابل را می گرفت و حريف نيز خود را آزاد می نمود.

ریشه لغت wrestle به معنای کشتی هم بر گرفته از wrest به معنای "با تکان و چرخش از جا کندن" است !

🆔 📸
تاریخ : 1397/05/30 | بازدید این مطلب : 16

در کشتی باستان یکی باید مچ حریف مقابل را می گرفت و حريف نيز خود را آزاد می نمود. ریشه لغت wrestle به معنای کشتی هم بر گرفته از wrest به معنای "با تکان و چرخش از جا کندن" است ! 🆔 📸