هرگزت شیرین نمی‌بردم گمان ای شهدِ عشق! تلخ می‌دانستمت، اما ن ...

شعر عاشقانه

هیچ میدونی ؟؟
این ربات : TGPSBOT
روزانه بسیاری از هموطن هامون رو با هم آشنا می کنه !!
رایگان هست ؛ همین الان عضو شو !!
zeinab
zeinab
دختر | سن : 19 | محبوبیت : 1
شهر : تهران
آنلاین...
آنلاین...
دختر | سن : 28 | محبوبیت : 0
شهر : رئ
Maryam
Maryam
دختر | سن : 22 | محبوبیت : 6
شهر : اصفهان
هرگزت شیرین نمی‌بردم گمان ای شهدِ عشق!
تلخ می‌دانستمت، اما نه این مقدار تلخ...

طالب_آملی
┏━ 🔻 ━┓

┗━ 💌 ━┛
تاریخ : 1397/05/29 | بازدید این مطلب : 27

هرگزت شیرین نمی‌بردم گمان ای شهدِ عشق! تلخ می‌دانستمت، اما نه این مقدار تلخ... طالب_آملی ┏━ 🔻 ━┓ ⠀ ┗━ 💌 ━┛