داستانهای روانشناس 🔻🔻🔻 کانال داستانهای کوتاه چالشي ، درمانگر ...

داستانهای روانشناس 🔻🔻🔻 کانال داستانهای کوتاه چالشي ، درمانگر ...
اسرار روانشناسی❤

هیچ میدونی ؟؟
این ربات : TGPSBOT
روزانه بسیاری از هموطن هامون رو با هم آشنا می کنه !!
رایگان هست ؛ همین الان عضو شو !!
Milad !ـــــــــــــــــــــــ
Milad !ـــــــــــــــــــــــ
دختر | سن : 20 | محبوبیت : 3
شهر : اصفهان
#
#
دختر | سن : 19 | محبوبیت : 4
شهر : بجنورد
.
.
دختر | سن : 28 | محبوبیت : 16
شهر : اهواز
داستانهای روانشناس
🔻🔻🔻
کانال داستانهای کوتاه

چالشي ، درمانگر و محرمانه :

ايجاد تغیرات مثبت در ذهن و روان

به قلم ارشد روانشناسی بالینی
محمدعلي داوري
👇👇👇

تاریخ : 1397/09/23 | بازدید این مطلب : 40

داستانهای روانشناس 🔻🔻🔻 کانال داستانهای کوتاه چالشي ، درمانگر و محرمانه : ايجاد تغیرات مثبت در ذهن و روان به قلم ارشد روانشناسی بالینی محمدعلي داوري 👇👇👇