داستانهای روانشناس 🔻🔻🔻 کانال داستانهای کوتاه چالشي ، درمانگر ...

داستانهای روانشناس 🔻🔻🔻 کانال داستانهای کوتاه چالشي ، درمانگر ...
اسرار روانشناسی❤

هیچ میدونی ؟؟
این ربات : TGPSBOT
روزانه بسیاری از هموطن هامون رو با هم آشنا می کنه !!
رایگان هست ؛ همین الان عضو شو !!
❤
دختر | سن : 21 | محبوبیت : 7
شهر : شیراز
Negin
Negin
دختر | سن : 15 | محبوبیت : 2
شهر : کرمانشاه
Hummingbird
Hummingbird
دختر | سن : 21 | محبوبیت : 2
شهر : رشت
داستانهای روانشناس
🔻🔻🔻
کانال داستانهای کوتاه

چالشي ، درمانگر و محرمانه :

ايجاد تغیرات مثبت در ذهن و روان

به قلم ارشد روانشناسی بالینی
محمدعلي داوري
👇👇👇

تاریخ : 1397/08/01 | بازدید این مطلب : 32

داستانهای روانشناس 🔻🔻🔻 کانال داستانهای کوتاه چالشي ، درمانگر و محرمانه : ايجاد تغیرات مثبت در ذهن و روان به قلم ارشد روانشناسی بالینی محمدعلي داوري 👇👇👇