😴خواب نامنظم به کلیه هایتان آسیب میزند. 😲خواب نامنظم با تاثی ...

😴خواب نامنظم به کلیه هایتان آسیب میزند. 😲خواب نامنظم با تاثی ...
⚀دانستنیهای خوب پزشکی⚀

هیچ میدونی ؟؟
این ربات : TGPSBOT
روزانه بسیاری از هموطن هامون رو با هم آشنا می کنه !!
رایگان هست ؛ همین الان عضو شو !!
E.z.a
E.z.a
دختر | سن : 22 | محبوبیت : 0
شهر : اصفهان
fa™e
fa™e
دختر | سن : 20 | محبوبیت : 7
شهر : كوثر
S.H
S.H
دختر | سن : 20 | محبوبیت : 5
شهر : فلاورجان
😴خواب نامنظم به کلیه هایتان آسیب میزند.

😲خواب نامنظم با تاثیر بر هیپوتالاموس و هیپوفیز بر روی بسیاری از هورمونها اثر نامطلوب گذاشته و اختلال این هورمونها به کلیه آسیب میزند

🆔
تاریخ : 1397/05/30 | بازدید این مطلب : 19

😴خواب نامنظم به کلیه هایتان آسیب میزند. 😲خواب نامنظم با تاثیر بر هیپوتالاموس و هیپوفیز بر روی بسیاری از هورمونها اثر نامطلوب گذاشته و اختلال این هورمونها به کلیه آسیب میزند 🆔