😴خواب نامنظم به کلیه هایتان آسیب میزند. 😲خواب نامنظم با تاثی ...

😴خواب نامنظم به کلیه هایتان آسیب میزند. 😲خواب نامنظم با تاثی ...
⚀دانستنیهای خوب پزشکی⚀

هیچ میدونی ؟؟
این ربات : TGPSBOT
روزانه بسیاری از هموطن هامون رو با هم آشنا می کنه !!
رایگان هست ؛ همین الان عضو شو !!
آرام
آرام
دختر | سن : 17 | محبوبیت : 4
شهر : اصفهان
م
م
دختر | سن : 68 | محبوبیت : 5
شهر : شیراز
Gharib
Gharib
دختر | سن : 28 | محبوبیت : 2
شهر : تهران
😴خواب نامنظم به کلیه هایتان آسیب میزند.

😲خواب نامنظم با تاثیر بر هیپوتالاموس و هیپوفیز بر روی بسیاری از هورمونها اثر نامطلوب گذاشته و اختلال این هورمونها به کلیه آسیب میزند

🆔
تاریخ : 1397/07/27 | بازدید این مطلب : 24

😴خواب نامنظم به کلیه هایتان آسیب میزند. 😲خواب نامنظم با تاثیر بر هیپوتالاموس و هیپوفیز بر روی بسیاری از هورمونها اثر نامطلوب گذاشته و اختلال این هورمونها به کلیه آسیب میزند 🆔