شيدا هستم متولد تير 1378 دارم از تعجب سكته ميكنم زده تا ٦ ما ...

انسانم آرزوست

هیچ میدونی ؟؟
این ربات : TGPSBOT
روزانه بسیاری از هموطن هامون رو با هم آشنا می کنه !!
رایگان هست ؛ همین الان عضو شو !!
maedeh
maedeh
دختر | سن : 22 | محبوبیت : 10
شهر : خمینی شهر
.
.
دختر | سن : 30 | محبوبیت : 3
شهر : تبریز

دختر | سن : 29 | محبوبیت : 8
شهر : سبزوار
شيدا هستم متولد تير 1378
دارم از تعجب سكته ميكنم زده تا ٦ ماه ديگه بيشتر زنده نيستم😱😭
تاریخ : 1397/07/30 | بازدید این مطلب : 22

شيدا هستم متولد تير 1378 دارم از تعجب سكته ميكنم زده تا ٦ ماه ديگه بيشتر زنده نيستم😱😭