شيدا هستم متولد تير 1378 دارم از تعجب سكته ميكنم زده تا ٦ ما ...

انسانم آرزوست

هیچ میدونی ؟؟
این ربات : TGPSBOT
روزانه بسیاری از هموطن هامون رو با هم آشنا می کنه !!
رایگان هست ؛ همین الان عضو شو !!
L.s
L.s
دختر | سن : 31 | محبوبیت : 6
شهر : هامون
تنها
تنها
دختر | سن : 36 | محبوبیت : 3
شهر : ارومیه

دختر | سن : 29 | محبوبیت : 8
شهر : سبزوار
شيدا هستم متولد تير 1378
دارم از تعجب سكته ميكنم زده تا ٦ ماه ديگه بيشتر زنده نيستم😱😭
تاریخ : 1397/09/23 | بازدید این مطلب : 25

شيدا هستم متولد تير 1378 دارم از تعجب سكته ميكنم زده تا ٦ ماه ديگه بيشتر زنده نيستم😱😭