مسجدی کنار میخانه‌ای قرار داشت و امام جماعت آن مسجد درخطبه ه ...

صدای زندگی 🔊

هیچ میدونی ؟؟
این ربات : TGPSBOT
روزانه بسیاری از هموطن هامون رو با هم آشنا می کنه !!
رایگان هست ؛ همین الان عضو شو !!
❤️Mohi.mh❤️
❤️Mohi.mh❤️
دختر | سن : 18 | محبوبیت : 4
شهر : تهران
⚽ⓩⓐⓗⓡⓐ ??
⚽ⓩⓐⓗⓡⓐ ??
دختر | سن : 18 | محبوبیت : 6
شهر : تهران
لیلا
لیلا
دختر | سن : 38 | محبوبیت : 5
شهر : لنگرود
توضیحات : لیلا38 سال لنگرود
مسجدی کنار میخانه‌ای قرار داشت و امام جماعت آن مسجد درخطبه هایش هر روز دعا می کرد که: خداوندا زلزله ای بفرست تا این میخانه ویران شود !
روزی زلزله آمد و دیوار مسجد روی میخانه فرو ریخت و میخانه ویران شد، صاحب میخانه نزد امام جماعت رفت و گفت : "تو دعا کردی میخانه من ویران شود پس باید خسارتش را بدهی !"

امام جماعت گفت : "مگر دیوانه شدی ! مگر می شود با دعای من زلزله بیاید و میخانه ات خراب شود !"
پس هر دو به نزد قاضی رفتند . قاضی با شنیدن ماجرا گفت : "در عجبم که صاحب میخانه به خدای تو ایمان دارد ، ولی تو که امام جماعت هستی به خدای خود ایمان نداری

Join → @LifeC0m
تاریخ : 1397/08/01 | بازدید این مطلب : 10

مسجدی کنار میخانه‌ای قرار داشت و امام جماعت آن مسجد درخطبه هایش هر روز دعا می کرد که: خداوندا زلزله ای بفرست تا این میخانه ویران شود ! روزی زلزله آمد و دیوار مسجد روی میخانه فرو ریخت و میخانه ویران شد، صاحب میخانه نزد امام جماعت رفت و گفت : "تو دعا کردی میخانه من ویران شود پس باید خسارتش را بدهی !" امام جماعت گفت : "مگر دیوانه شدی ! مگر می شود با دعای من زلزله بیاید و میخانه ات خراب شود !" پس هر دو به نزد قاضی رفتند . قاضی با شنیدن ماجرا گفت : "در عجبم که صاحب میخانه به خدای تو ایمان دارد ، ولی تو که امام جماعت هستی به خدای خود ایمان نداری Join → @LifeC0m