🐍دعای زبان بند در جوشن کبیر🐍  🔮اگر خواستید زبان دشمن 🔮زبان ز ...

دعا و اذکار الـــہـــے

هیچ میدونی ؟؟
این ربات : TGPSBOT
روزانه بسیاری از هموطن هامون رو با هم آشنا می کنه !!
رایگان هست ؛ همین الان عضو شو !!
احمد
احمد
دختر | سن : 27 | محبوبیت : 1
شهر : شهركرد
Mari
Mari
دختر | سن : 15 | محبوبیت : 25
شهر : تهران
......
......
دختر | سن : 18 | محبوبیت : 2
شهر : مشهد
🐍دعای زبان بند در جوشن کبیر🐍 

🔮اگر خواستید زبان دشمن
🔮زبان زن و یا شوهر بددهن
🔮یا زبان فردی بدگو برویتان بسته بماند

📿این ذکر شریف را بگویید📿
👇👇


تاریخ : 1397/05/26 | بازدید این مطلب : 11

🐍دعای زبان بند در جوشن کبیر🐍  🔮اگر خواستید زبان دشمن 🔮زبان زن و یا شوهر بددهن 🔮یا زبان فردی بدگو برویتان بسته بماند 📿این ذکر شریف را بگویید📿 👇👇