اگه مشکل اندازه مو هست، چطور شوفر با این قیافش میتونه تو برن ...

اگه مشکل اندازه مو هست، چطور شوفر با این قیافش میتونه تو برن ...
هواداران پرسپولیس

هیچ میدونی ؟؟
این ربات : TGPSBOT
روزانه بسیاری از هموطن هامون رو با هم آشنا می کنه !!
رایگان هست ؛ همین الان عضو شو !!
ƑⓐЯZムⓃE?
ƑⓐЯZムⓃE?
دختر | سن : 16 | محبوبیت : 4
شهر : تربت حیدریه
Sarina
Sarina
دختر | سن : 27 | محبوبیت : 2
شهر : سروستان
Fatemeh
Fatemeh
دختر | سن : 17 | محبوبیت : 10
شهر : بوشهر
اگه مشکل اندازه مو هست، چطور شوفر با این قیافش میتونه تو برنامه تلویزیونی حرف بزنه، ولی پویول نمیتونه چهار کلمه حرف فوتبالی بزنه؟!

🔴
تاریخ : 1397/06/30 | بازدید این مطلب : 16

اگه مشکل اندازه مو هست، چطور شوفر با این قیافش میتونه تو برنامه تلویزیونی حرف بزنه، ولی پویول نمیتونه چهار کلمه حرف فوتبالی بزنه؟! 🔴