🔺پویول در اولین اظهارنظر بعد از لغو برنامه تلویزیونی: به من ...

🔺پویول در اولین اظهارنظر بعد از لغو برنامه تلویزیونی: به من  ...
کاف

هیچ میدونی ؟؟
این ربات : TGPSBOT
روزانه بسیاری از هموطن هامون رو با هم آشنا می کنه !!
رایگان هست ؛ همین الان عضو شو !!
S...........
S...........
دختر | سن : 26 | محبوبیت : 3
شهر : پلدشت
Soma
Soma
دختر | سن : 20 | محبوبیت : 3
شهر : بوكان
fatemeh khashaveh
fatemeh khashaveh
دختر | سن : 15 | محبوبیت : 0
شهر : كرمان
🔺پویول در اولین اظهارنظر بعد از لغو برنامه تلویزیونی: به من گفتند بخاطر مشکلات ظاهری (موهای بلند) امکان حضور در برنامه را ندارم


تاریخ : 1397/05/27 | بازدید این مطلب : 29

🔺پویول در اولین اظهارنظر بعد از لغو برنامه تلویزیونی: به من گفتند بخاطر مشکلات ظاهری (موهای بلند) امکان حضور در برنامه را ندارم