فلسفه گذاشتن شمع روی کیک تولد به یونان باستان برمیگردد،شمع ه ...

فلسفه گذاشتن شمع روی کیک تولد به یونان باستان برمیگردد،شمع ه ...
🌏 عجایب جهان 🌏

هیچ میدونی ؟؟
این ربات : TGPSBOT
روزانه بسیاری از هموطن هامون رو با هم آشنا می کنه !!
رایگان هست ؛ همین الان عضو شو !!
Niloo
Niloo
دختر | سن : 17 | محبوبیت : 8
شهر : بوشهر
Serene
Serene
دختر | سن : 21 | محبوبیت : 4
شهر : تهران
علی رضا
علی رضا
دختر | سن : 18 | محبوبیت : 1
شهر : شیراز
فلسفه گذاشتن شمع روی کیک تولد به یونان باستان برمیگردد،شمع های روشن نماد پیشکش به الهه ی ماه یعنی "آرتمیس" بود،گردی کیک نماد ماه و شمع ها نشانه نورمهتاب بودند 🎂

🆔 📸
تاریخ : 1397/05/28 | بازدید این مطلب : 29

فلسفه گذاشتن شمع روی کیک تولد به یونان باستان برمیگردد،شمع های روشن نماد پیشکش به الهه ی ماه یعنی "آرتمیس" بود،گردی کیک نماد ماه و شمع ها نشانه نورمهتاب بودند 🎂 🆔 📸