👆رنگ ومشه موهامو خودم 💃گزاشتم همه تو کف رنگ موهام موندن☺️ اگ ...

👆رنگ ومشه موهامو خودم 💃گزاشتم همه تو کف رنگ موهام موندن☺️ اگ ...
انسانم آرزوست

هیچ میدونی ؟؟
این ربات : TGPSBOT
روزانه بسیاری از هموطن هامون رو با هم آشنا می کنه !!
رایگان هست ؛ همین الان عضو شو !!
محمد
محمد
دختر | سن : 35 | محبوبیت : 5
شهر : کرمانشاه
z.safari
z.safari
دختر | سن : 20 | محبوبیت : 9
شهر : کرج
Parnian
Parnian
دختر | سن : 18 | محبوبیت : 4
شهر : تهران
👆رنگ ومشه موهامو خودم 💃گزاشتم

همه تو کف رنگ موهام موندن☺️

اگه بدونید با چه روشی مش کردم شاخ درمیارین👆 😂

راستی فرمولش و رنگشو ازاینجا یادگرفتم
👇


تاریخ : 1397/05/30 | بازدید این مطلب : 23

👆رنگ ومشه موهامو خودم 💃گزاشتم همه تو کف رنگ موهام موندن☺️ اگه بدونید با چه روشی مش کردم شاخ درمیارین👆 😂 راستی فرمولش و رنگشو ازاینجا یادگرفتم 👇