شب بیداری؛ باعث کوچک شدن مغزوکاهش حافظه و اختلال تمرکز میشود ...

شب بیداری؛ باعث کوچک شدن مغزوکاهش حافظه و اختلال تمرکز میشود ...
مردم اصفهان

هیچ میدونی ؟؟
این ربات : TGPSBOT
روزانه بسیاری از هموطن هامون رو با هم آشنا می کنه !!
رایگان هست ؛ همین الان عضو شو !!
PariaDarvishi
PariaDarvishi
دختر | سن : 13 | محبوبیت : 19
شهر : چالوس
توضیحات : شهر
Sara ??
Sara ??
دختر | سن : 20 | محبوبیت : 5
شهر : بهارستان
jimmu Q
jimmu Q
دختر | سن : 15 | محبوبیت : 16
شهر : اصفهان
شب بیداری؛
باعث کوچک شدن مغزوکاهش حافظه و اختلال تمرکز میشود

خواب قبل از ساعت ۱۲ شب باعث بهبود روحیه و تقویت سیستم ایمنی و از ابتلا به افسردگی تا حدزیادی جلوگیری میکند.تاریخ : 1397/05/28 | بازدید این مطلب : 13

شب بیداری؛ باعث کوچک شدن مغزوکاهش حافظه و اختلال تمرکز میشود خواب قبل از ساعت ۱۲ شب باعث بهبود روحیه و تقویت سیستم ایمنی و از ابتلا به افسردگی تا حدزیادی جلوگیری میکند.