خدایا تویی پروردگارمهربانمان به حرمت این شب عزیز قرارده بی ن ...

امام رضا علیه السلام

هیچ میدونی ؟؟
این ربات : TGPSBOT
روزانه بسیاری از هموطن هامون رو با هم آشنا می کنه !!
رایگان هست ؛ همین الان عضو شو !!
Saba 💫💎
Saba 💫💎
دختر | سن : 19 | محبوبیت : 1
شهر : تهران
اسمان
اسمان
دختر | سن : 19 | محبوبیت : 3
شهر : سمنان
Mahsagoli
Mahsagoli
دختر | سن : 11 | محبوبیت : 7
شهر : تهران
خدایا
تویی پروردگارمهربانمان
به حرمت این شب عزیز
قرارده بی نیازی درنفس
یقین دردل
اخلاص درکردار
روشنی در دیده
بصیرت درقلب
و روزى وبرکت در زندگیمان

شبتون بخیر


تاریخ : 1397/08/02 | بازدید این مطلب : 15

خدایا تویی پروردگارمهربانمان به حرمت این شب عزیز قرارده بی نیازی درنفس یقین دردل اخلاص درکردار روشنی در دیده بصیرت درقلب و روزى وبرکت در زندگیمان شبتون بخیر