بعد از هزار مرتبه خواهش، دم وداع چیزی نداشتم که بگویم، گریست ...

حسرت

هیچ میدونی ؟؟
این ربات : TGPSBOT
روزانه بسیاری از هموطن هامون رو با هم آشنا می کنه !!
رایگان هست ؛ همین الان عضو شو !!
M
M
دختر | سن : 30 | محبوبیت : 6
شهر : صومعه سرا
s
s
دختر | سن : 18 | محبوبیت : 1
شهر : تهران
. .
. .
دختر | سن : 27 | محبوبیت : 0
شهر : كبودرآهنگ
بعد از هزار مرتبه خواهش، دم وداع
چیزی نداشتم که بگویم، گریستم...

#حسین_دهلویLnap
| @Hasrat |
تاریخ : 1397/07/24 | بازدید این مطلب : 26

بعد از هزار مرتبه خواهش، دم وداع چیزی نداشتم که بگویم، گریستم... #حسین_دهلوی Lnap | @Hasrat |