بعد از هزار مرتبه خواهش، دم وداع چیزی نداشتم که بگویم، گریست ...

حسرت

هیچ میدونی ؟؟
این ربات : TGPSBOT
روزانه بسیاری از هموطن هامون رو با هم آشنا می کنه !!
رایگان هست ؛ همین الان عضو شو !!
...z J
...z J
دختر | سن : 24 | محبوبیت : 4
شهر : تهران
.
.
دختر | سن : 17 | محبوبیت : 2
شهر : فردوس
توضیحات : ککککک
H.Dzhrww
H.Dzhrww
دختر | سن : 18 | محبوبیت : 2
شهر : تهران
بعد از هزار مرتبه خواهش، دم وداع
چیزی نداشتم که بگویم، گریستم...

حسین_دهلویlnap
| |
تاریخ : 1397/05/27 | بازدید این مطلب : 20

بعد از هزار مرتبه خواهش، دم وداع چیزی نداشتم که بگویم، گریستم... حسین_دهلوی lnap | |