تبلیغی خلاقانه در ایستگاه اتوبوس صندلی وزن شخص را نشان می‌ده ...

تبلیغی خلاقانه در ایستگاه اتوبوس صندلی وزن شخص را نشان می‌ده ...
🐓 خروس جنگی🎃

هیچ میدونی ؟؟
این ربات : TGPSBOT
روزانه بسیاری از هموطن هامون رو با هم آشنا می کنه !!
رایگان هست ؛ همین الان عضو شو !!
اهورا
اهورا
دختر | سن : 19 | محبوبیت : 3
شهر : بروجن
⭐
دختر | سن : 15 | محبوبیت : 5
شهر : ارومیه
امیر
امیر
دختر | سن : 21 | محبوبیت : 2
شهر : ارومیه
تبلیغی خلاقانه در ایستگاه اتوبوس

صندلی وزن شخص را نشان می‌دهد و پایین آن تبلیغ باشگاه ورزشی آمده است.
تو ایران بود خیلیا رومون نمیشد بشینیم


🆔 🐓
تاریخ : 1397/09/25 | بازدید این مطلب : 16

تبلیغی خلاقانه در ایستگاه اتوبوس صندلی وزن شخص را نشان می‌دهد و پایین آن تبلیغ باشگاه ورزشی آمده است. تو ایران بود خیلیا رومون نمیشد بشینیم 🆔 🐓