آدم را امتحان به کردار باید کرد نه به گفتار چه بیشتر مردم زش ...

آدم را امتحان به کردار باید کرد نه به گفتار چه بیشتر مردم زش ...
انسانم آرزوست

هیچ میدونی ؟؟
این ربات : TGPSBOT
روزانه بسیاری از هموطن هامون رو با هم آشنا می کنه !!
رایگان هست ؛ همین الان عضو شو !!
?{R_T}_{TNA}?
?{R_T}_{TNA}?
دختر | سن : 17 | محبوبیت : 11
شهر : اصفهان
mostafa keshavarz
mostafa keshavarz
دختر | سن : 28 | محبوبیت : 2
شهر : شیراز
یوسف رضایی راد
یوسف رضایی راد
دختر | سن : 25 | محبوبیت : 3
شهر : تهران
آدم را
امتحان به کردار باید کرد
نه به گفتار
چه بیشتر مردم
زشت کردار و نیکو گفتارند....

فیثاغورث

💢
تاریخ : 1397/09/22 | بازدید این مطلب : 34

آدم را امتحان به کردار باید کرد نه به گفتار چه بیشتر مردم زشت کردار و نیکو گفتارند.... فیثاغورث 💢