خدارا چه دیدی شاید خدا ،قلبم را ضعیف افرید تا چشمانت، قوت آن ...

خدارا چه دیدی شاید خدا ،قلبم را ضعیف افرید تا چشمانت، قوت آن ...
عاشقانه ❤️

هیچ میدونی ؟؟
این ربات : TGPSBOT
روزانه بسیاری از هموطن هامون رو با هم آشنا می کنه !!
رایگان هست ؛ همین الان عضو شو !!
Amin-programmer
Amin-programmer
دختر | سن : 23 | محبوبیت : 3
شهر : بیرجند

دختر | سن : 17 | محبوبیت : 9
شهر : تهران
?mahdie?
?mahdie?
دختر | سن : 18 | محبوبیت : 9
شهر : بهشهر
خدارا چه دیدی
شاید خدا ،قلبم را ضعیف افرید
تا چشمانت، قوت آن باشد

🆔: ♥️
تاریخ : 1397/09/23 | بازدید این مطلب : 35

خدارا چه دیدی شاید خدا ،قلبم را ضعیف افرید تا چشمانت، قوت آن باشد 🆔: ♥️