♦️برخورد شبانه خودرو با درخت ۵ نفر را راهی بیمارستان کرد. 🔹د ...

مردم اصفهان

هیچ میدونی ؟؟
این ربات : TGPSBOT
روزانه بسیاری از هموطن هامون رو با هم آشنا می کنه !!
رایگان هست ؛ همین الان عضو شو !!
?mozhdeh❤
?mozhdeh❤
دختر | سن : 11 | محبوبیت : 8
شهر : اصفهان
S.
S.
دختر | سن : 31 | محبوبیت : 3
شهر : كرمان
Saghar A
Saghar A
دختر | سن : 12 | محبوبیت : 5
شهر : تهران
♦️برخورد شبانه خودرو با درخت ۵ نفر را راهی بیمارستان کرد.

🔹دو مرد ۲۳و ۲۷ ساله و سه خانم ۲۶ و۳۴و ۱۹ساله سرنشینان سمندی بودند که ساعت ۳صبح در خانه اصفهان بر اثر تصادف با درخت راهی بیمارستان شدند.

╭┅═🚰 🌊🚰═─╮

╰┅═🚰 🌊🚰═─╯
تاریخ : 1397/05/23 | بازدید این مطلب : 14

♦️برخورد شبانه خودرو با درخت ۵ نفر را راهی بیمارستان کرد. 🔹دو مرد ۲۳و ۲۷ ساله و سه خانم ۲۶ و۳۴و ۱۹ساله سرنشینان سمندی بودند که ساعت ۳صبح در خانه اصفهان بر اثر تصادف با درخت راهی بیمارستان شدند. ╭┅═🚰 🌊🚰═─╮ ╰┅═🚰 🌊🚰═─╯