♦️برخورد شبانه خودرو با درخت ۵ نفر را راهی بیمارستان کرد. 🔹د ...

مردم اصفهان

هیچ میدونی ؟؟
این ربات : TGPSBOT
روزانه بسیاری از هموطن هامون رو با هم آشنا می کنه !!
رایگان هست ؛ همین الان عضو شو !!
ا
ا
دختر | سن : 23 | محبوبیت : 3
شهر : مشهد
,19663
,19663
دختر | سن : 19 | محبوبیت : 8
شهر : كرمان
Soro
Soro
دختر | سن : 18 | محبوبیت : 4
شهر : کرج
♦️برخورد شبانه خودرو با درخت ۵ نفر را راهی بیمارستان کرد.

🔹دو مرد ۲۳و ۲۷ ساله و سه خانم ۲۶ و۳۴و ۱۹ساله سرنشینان سمندی بودند که ساعت ۳صبح در خانه اصفهان بر اثر تصادف با درخت راهی بیمارستان شدند.

╭┅═🚰 🌊🚰═─╮
@esfahan20
╰┅═🚰 🌊🚰═─╯
تاریخ : 1397/08/01 | بازدید این مطلب : 17

♦️برخورد شبانه خودرو با درخت ۵ نفر را راهی بیمارستان کرد. 🔹دو مرد ۲۳و ۲۷ ساله و سه خانم ۲۶ و۳۴و ۱۹ساله سرنشینان سمندی بودند که ساعت ۳صبح در خانه اصفهان بر اثر تصادف با درخت راهی بیمارستان شدند. ╭┅═🚰 🌊🚰═─╮ @esfahan20 ╰┅═🚰 🌊🚰═─╯