ایا میدانید گنجشک با استفاده از ته سیگار که حاوی سم نیکوتین ...

ایا میدانید گنجشک با استفاده از ته سیگار که حاوی سم نیکوتین  ...
مردم اصفهان

هیچ میدونی ؟؟
این ربات : TGPSBOT
روزانه بسیاری از هموطن هامون رو با هم آشنا می کنه !!
رایگان هست ؛ همین الان عضو شو !!
R.Hoseinzadeh
R.Hoseinzadeh
دختر | سن : 29 | محبوبیت : 15
شهر : جلفا
...
...
دختر | سن : 19 | محبوبیت : 8
شهر : شیراز
Hadis
Hadis
دختر | سن : 16 | محبوبیت : 7
شهر : بوشهر
ایا میدانید گنجشک با استفاده از ته سیگار که حاوی سم نیکوتین است، انگلها و میکروبها را از لانه خود فراری میدهد.

╭┅═🚰 🌊🚰═─╮

╰┅═🚰 🌊🚰═─╯
تاریخ : 1397/09/21 | بازدید این مطلب : 26

ایا میدانید گنجشک با استفاده از ته سیگار که حاوی سم نیکوتین است، انگلها و میکروبها را از لانه خود فراری میدهد. ╭┅═🚰 🌊🚰═─╮ ╰┅═🚰 🌊🚰═─╯