یه شرکت راه آهن تو ژاپن به خاطر تاخیر ۲۵ ثانیه ای قطار رسما ...

کاف

هیچ میدونی ؟؟
این ربات : TGPSBOT
روزانه بسیاری از هموطن هامون رو با هم آشنا می کنه !!
رایگان هست ؛ همین الان عضو شو !!
melina
melina
دختر | سن : 13 | محبوبیت : 5
شهر : شیراز
🤗🤗🤗
🤗🤗🤗
دختر | سن : 26 | محبوبیت : 4
شهر : تهران
بایادخدا
بایادخدا
دختر | سن : 23 | محبوبیت : 2
شهر : ایرانشهر
یه شرکت راه آهن تو ژاپن به خاطر تاخیر ۲۵ ثانیه ای قطار رسما از مسافرینش عذرخواهی کرده...!
اینا هم دیدن ما عذرخواهی هاشونو بازتاب میدیم دیگه سفت میگوزن هم عذرخواهی میکنندرویش
SSsting @kafiha
تاریخ : 1397/08/01 | بازدید این مطلب : 15

یه شرکت راه آهن تو ژاپن به خاطر تاخیر ۲۵ ثانیه ای قطار رسما از مسافرینش عذرخواهی کرده...! اینا هم دیدن ما عذرخواهی هاشونو بازتاب میدیم دیگه سفت میگوزن هم عذرخواهی میکنن درویش SSsting @kafiha