یه شرکت راه آهن تو ژاپن به خاطر تاخیر ۲۵ ثانیه ای قطار رسما ...

کاف

هیچ میدونی ؟؟
این ربات : TGPSBOT
روزانه بسیاری از هموطن هامون رو با هم آشنا می کنه !!
رایگان هست ؛ همین الان عضو شو !!
💔
💔
دختر | سن : 15 | محبوبیت : 1
شهر : اسدآباد
Mostafa
Mostafa
دختر | سن : 0 | محبوبیت : 1
شهر :
Sh/A
Sh/A
دختر | سن : 25 | محبوبیت : 3
شهر : محلات
یه شرکت راه آهن تو ژاپن به خاطر تاخیر ۲۵ ثانیه ای قطار رسما از مسافرینش عذرخواهی کرده...!
اینا هم دیدن ما عذرخواهی هاشونو بازتاب میدیم دیگه سفت میگوزن هم عذرخواهی میکنندرویش
SSsting @kafiha
تاریخ : 1397/09/23 | بازدید این مطلب : 18

یه شرکت راه آهن تو ژاپن به خاطر تاخیر ۲۵ ثانیه ای قطار رسما از مسافرینش عذرخواهی کرده...! اینا هم دیدن ما عذرخواهی هاشونو بازتاب میدیم دیگه سفت میگوزن هم عذرخواهی میکنن درویش SSsting @kafiha