یه شرکت راه آهن تو ژاپن به خاطر تاخیر ۲۵ ثانیه ای قطار رسما ...

کاف

هیچ میدونی ؟؟
این ربات : TGPSBOT
روزانه بسیاری از هموطن هامون رو با هم آشنا می کنه !!
رایگان هست ؛ همین الان عضو شو !!
دختری ازجنس سکوت
دختری ازجنس سکوت
دختر | سن : 16 | محبوبیت : 8
شهر : مشهد
Faeze♡
Faeze♡
دختر | سن : 16 | محبوبیت : 2
شهر : کاشان
《 Ali 》
《 Ali 》
دختر | سن : 28 | محبوبیت : 0
شهر : تبریز
یه شرکت راه آهن تو ژاپن به خاطر تاخیر ۲۵ ثانیه ای قطار رسما از مسافرینش عذرخواهی کرده...!
اینا هم دیدن ما عذرخواهی هاشونو بازتاب میدیم دیگه سفت میگوزن هم عذرخواهی میکنندرویش
sssting
تاریخ : 1397/05/30 | بازدید این مطلب : 13

یه شرکت راه آهن تو ژاپن به خاطر تاخیر ۲۵ ثانیه ای قطار رسما از مسافرینش عذرخواهی کرده...! اینا هم دیدن ما عذرخواهی هاشونو بازتاب میدیم دیگه سفت میگوزن هم عذرخواهی میکنن درویش sssting