تو عرش الهی به جای اذان مهمونی خودمونه پلی میکنن ... SSsting ...

کاف

هیچ میدونی ؟؟
این ربات : TGPSBOT
روزانه بسیاری از هموطن هامون رو با هم آشنا می کنه !!
رایگان هست ؛ همین الان عضو شو !!
Koorosh Mostajabi
Koorosh Mostajabi
دختر | سن : 14 | محبوبیت : 1
شهر : تهران
/start 282550108
/start 282550108
دختر | سن : 33 | محبوبیت : 8
شهر : بوئین زهرا
Mohamad R
Mohamad R
دختر | سن : 23 | محبوبیت : 1
شهر : طارم
تو عرش الهی به جای اذان مهمونی خودمونه پلی میکنن ...SSsting @Kafiha
تاریخ : 1397/07/27 | بازدید این مطلب : 13

تو عرش الهی به جای اذان مهمونی خودمونه پلی میکنن ... SSsting @Kafiha