🔻من روزه ام!!!! تمام سال را روزه ام.❗️ 🔹ولی بجای دهان و شکم ...

🔑دانستنی های روز دنیا🔑

هیچ میدونی ؟؟
این ربات : TGPSBOT
روزانه بسیاری از هموطن هامون رو با هم آشنا می کنه !!
رایگان هست ؛ همین الان عضو شو !!
Maryam
Maryam
دختر | سن : 20 | محبوبیت : 6
شهر : رودبار
علیرضا
علیرضا
دختر | سن : 14 | محبوبیت : 1
شهر : نجف آباد
حسین
حسین
دختر | سن : 23 | محبوبیت : 1
شهر : اصفهان
🔻من روزه ام!!!! تمام سال را روزه ام.❗️
🔹ولی بجای دهان و شکم ، اندیشه ام را روزه ام.

🔸فکر من حق ندارد به کسی بی حرمتی کند.
🔹فکر من حق ندارد به کسی ناسزا بگوید.
🔸فکر من حق ندارد به مال کسی دست درازی کند.
🔹فکر من حق ندارد با زندگی کسی بازی کند.
🔸فکر من حق ندارد به کسی بهتان بزند.
🔹فکر من حق ندارد به کسی جفا کند.

🔸فکر من حق ندارد با دل کسی بازی کند.
🔹فکر من حق ندارد به کسی دروغ بگوید.
🔸فکر من حق ندارد به یتیمی بی تفاوت باشد.
🔹فکر من حق ندارد زورگو باشد.
🔸فکر من حق ندارد بینوایی را ببیند و
بی تفاوت از کنارش عبور کند.

🔹فکر من ...
آری من روزه ام ،
نه روزه نخوردن غذا ،
بلکه روزه انسان بودن،
روزه مردانه زیستن،
روزه جاودانه شدن.

🔸آری من تمام سال را روزه ام.
تمام ساعتها را روزه ام.
تمام دقائق را روزه ام.
👇با ما بمانید 👇
https://t.me/joinchat/AAAAAELHwoMVwobeYI3dlg
تاریخ : 1397/09/21 | بازدید این مطلب : 18

🔻من روزه ام!!!! تمام سال را روزه ام.❗️ 🔹ولی بجای دهان و شکم ، اندیشه ام را روزه ام. 🔸فکر من حق ندارد به کسی بی حرمتی کند. 🔹فکر من حق ندارد به کسی ناسزا بگوید. 🔸فکر من حق ندارد به مال کسی دست درازی کند. 🔹فکر من حق ندارد با زندگی کسی بازی کند. 🔸فکر من حق ندارد به کسی بهتان بزند. 🔹فکر من حق ندارد به کسی جفا کند. 🔸فکر من حق ندارد با دل کسی بازی کند. 🔹فکر من حق ندارد به کسی دروغ بگوید. 🔸فکر من حق ندارد به یتیمی بی تفاوت باشد. 🔹فکر من حق ندارد زورگو باشد. 🔸فکر من حق ندارد بینوایی را ببیند و بی تفاوت از کنارش عبور کند. 🔹فکر من ... آری من روزه ام ، نه روزه نخوردن غذا ، بلکه روزه انسان بودن، روزه مردانه زیستن، روزه جاودانه شدن. 🔸آری من تمام سال را روزه ام. تمام ساعتها را روزه ام. تمام دقائق را روزه ام. 👇با ما بمانید 👇 https://t.me/joinchat/AAAAAELHwoMVwobeYI3dlg