تنها جایی که میتونم به طور تمام و کمال و اول وقت عبادتم رو ب ...

کاف

هیچ میدونی ؟؟
این ربات : TGPSBOT
روزانه بسیاری از هموطن هامون رو با هم آشنا می کنه !!
رایگان هست ؛ همین الان عضو شو !!
س
س
دختر | سن : 80 | محبوبیت : 3
شهر : فیروزكوه
. ?
. ?
دختر | سن : 14 | محبوبیت : 4
شهر : تهران
.
.
دختر | سن : 68 | محبوبیت : 5
شهر : شیراز
تنها جایی که میتونم به طور تمام و کمال و اول وقت عبادتم رو بجا بیارم همین حاضر شدن سر سفره افطارهSSsting @kafiha
تاریخ : 1397/07/29 | بازدید این مطلب : 15

تنها جایی که میتونم به طور تمام و کمال و اول وقت عبادتم رو بجا بیارم همین حاضر شدن سر سفره افطاره SSsting @kafiha